Poliittisten päättäjien aivoissa syntyy kummallisia ideoita, joiden kehittelyssä ei ole juurikaan käytetty aivoja. Yksi täysin järjetön ajatus oli Jäämeren rata. 

Ajatus, jossa ilmastonmuutos tuo mukanaan ns. koillisväylän Alaskasta Norjaan, ei tietystikään ole tuulesta temmattu. Liikenne- ja viestintäministeriössä kehitettiin idea Jäämeren radasta, jolloin VR ja muut kuljettaisivat tavaraa pohjoisesta Norjasta Eurooppaan.

Asiaa on nyt tutkittu Suomen ja Norjan toimesta. Ja johtopäätös om se, ettei rata ole millään rahoitusmallilla taloudellisesti kannattava. Kuljetusvolyymin pitäisi olla 2,5 miljoonan tonnin tasoa, että ylläpitokustannukset katetaan. Tällaista kuljetusmäärää ei ole odotettavissa edes tulevaisuudessa.

Olisin todennut asian vielä suoremmin. Yksi iso konttilaiva vie Eurooppaan 20 000 konttia, joka vie junalta 199 matkaa. Jos siis koilisväylä avautuu joskus, sitä hallitsevat isot konttilaivat. Junilla ei juurikaan merkitystä näin mittavassa kuljetusbisneksessä. 

Ja onhan Suomen junaliikenteessä muitakin ongelmia. Se on Venäjän raideväli. Jos junatunneli Suomenlahden alle rakennetaan, pääsemme raidevälillämme Puolan rajalle asti. Silloin telat vaihdetaan sopiviksi Euroopan junaliikenteelle. Meidän pääosin yksiraiteinen rautatiemme ei sovellu mittavaan tavarankuljetukseen. Tarvittaisiin valtavia voimavaroja tavara- ja henkilöliikenteen kehittämiseen. Niitä ei eläköityvässä ja huonosti taloutensa hoitavassa Suomessa ole.