USA:n edustajainhuoneen uudet demokraatit ovat panneet hihat heilumaan. Nopeasti on syntynyt tilanne, joka paljastaa demokraattien eriytymisen pienempiin osiin. Yksi merkittävä avaus on Aleksandria Ocasio-Cortezin esittämä Green New Deal. Mitä se tässä tapauksessa tarkoittaa? 

Ocasio-Cortez ehdotus sisältää seuraavia kohtia:

1.  Kaikkien rakennusten energiatehokkuuden parantaminen

2. Yhteistyö maanviljelijöiden kanssa maatalouden saastuttamisen ja kasvihuonepäästöjen poistamiseksi. Perheviljelmien tukeminen. Edistetään terveellisen ruoan tuotantoa kaikille. 

3. Liikennejärjestelmien uudistaminen päästöjen vähentämiseksi. Sähköautojen tuotannon laajentaminen ja koko maan kattavan latausasemaverkoston rakentaminen. Suurnopeusjunaverkon laajentaminen niin, että ne korvaavat lentomatkat.

4. Jokaiselle amerikkalaiselle takuutyöpaikka perhettä ylläpitävällä palkalla. Riittävä perheenhoito- ja sairausloma. Palkallinen kesäloma. Eläketurva. 

5. Korkealaatuinen terveydenhoito kaikille amerikkalaisille.

Osa näistä vaatimuksista on sellaisia etuja ja oikeuksia, jotka ovat rakentuneet vuosikymmenien aikana Suomessa. Esimerkiksi energiatehokkuuden parantaminen kaikissa kiinteistöissä on hyvä tavoite, mutta kovin matalalla tasolla ottaen huomioon energiateknologian mahdollisuudet. 

Maatalous on todellakin ala, jonka päästöihin ja käytäntöihin pitää kiinnittää huomiota. Kun Ocasio-Cortezin tavoitteiden toteutusväli on vain 10 vuotta, vaatimus suurnopeusjunarataverkoston rakentamisesta korvaamaan lentoliikenne, on taloudellisesti mahdoton. Sen sijaan sähköautoilun edistäminen ei ole kova vaatimus. 

Huomio kiinnittyy väistämättä takuutyöpaikkaan. Sellaisia ei markkinataloudessa ole. Työpaikat syntyvät vain yritysten tuottavuuden kasvaessa.

Huomio Ocasio-Cortezin green new dealissä kiinnittyy tavoitteiden epäsymmetrisyyteen. Yhtäällä on kovin vaatimattomia tavoitteita, toisaalla taas kymmenien, ehkä satojen miljardien dollareiden hankkeista. 

Pidän jokseenkin selvänä, ettei demokraattien enemmistö republikaaneista puhumattakaan ole valmis näin mittaviin muutoksiin, joista suuri osa on välttämättömiä, jotkut taas mahdottomia toteuttaa 10 vuodessa. Yhteiskunnan rakentaminen paremmaksi vie vuosikymmeniä. USA:ssa ilmasto- ja sosiaalipainotteiset uudistukset ovat enemmän kuin tarpeen.

Ocasio-Cortez on antanut republikaanien käyttöön aseen. Kaikkia uudistarpeita ei tarvitse kuuluttaa edustajanhuoneessa vaan edetä viisasti askel askeleelta.