Fiva ilmoitti menneellä viikolla tehostavansa rahanpesun vastaista toimintaa. Tämä on välttämätöntä Danske Bankin ja Nordean törmäilyjen jälkeen. Mitkä tahot sitten rahaa pesevät? Venäjän viralliset tahot ja rikolliset ovat erikoistuneet rahanpesuun. Asiasta seuraavassa.

Kreml on kehittänyt systemaattisesti taloudellista vaikutusvaltaansa Euroopassa. Ennen ajateltiin, että energiapolitiikka on ase Venäjän kädessä. Mutta kysymys onkin sen lisäksi siitä, miten kertyneitä rahoja käytetään laittomaan toimintaan. Tämä tapahtuu niin, että muodostetaan läpinäkymätöntä suojaverkostoa alueella, jossa Kreml haluaa vaikuttaa suoraan päätöksentekoon. Kreml hyödyntää myös hallinnon aukkoja keskeisillä markkinoilla ja laitoksissa. Lopullisena tavoitteena on heikentää ja tuhota demokraattinen järjestelmä.

Kreml käyttää kolmea keinoa amerikkalaisen tutkimuksen mukaan:

Mahdollistajat: Henkilöt, laitokset, palvelut tai yritykset joita voi käyttää bulvaaneina. Jotka rahasta tai ilman rahaa toimivat Kremlin tavoitteiden toteuttamiseksi tai ns. hyödylliset idiootit, jotka eivät ymmärrä toimivansa Kremlin tavoitteiden mukaan. 

Laittomat rahavirrat: ovat laittomaan toimintaan liittyvän pääoman ja rahan liikkuminen, siirto tai käyttö yli rajan. Pääoma, rahat yleensä ansaittu korruption ja veronkierron avulla. Laitonta on myös sen salakuljetus tai ansainta ihmiskaupan avulla. Laittomia ovat rahavirrat, joita käytetään epämääräisiin, kyseenalaisiin tai rikollisin tarkoituksiin. 

Rahanpesu: Interpol määrittelee rahanpesun laittomasti hankittujen tulojen identiteetin salaamiseksi tai peittämiseksi, jotta ne näyttävät olevan peräisin laillisista lähteistä.

Mahdollistajia ovat: 

- Avoimet taloudet, joilla on kehittyneitä rahoitus- ja pankkijärjestelmiä ja, jotka ovat osa Euroopan perusrahoitusstruktuuria. Käytetään siis hyväksi kehittyneitä, sallivia sekä toisinaan läpinäkymättömiä liiketoiminta- ja oikeudellisia ympäristöjä.

- Kehittyneiden yrityspalvelujen tarjoajat kuten asianajajat, kirjanpitäjät, yhtiöjärjestelyt, jotka tukevat monimutkaisia rahoitusjärjestelmiä ja yritysrakenteita.

- Voimakkaat kansalliset taloudelliset toimijat, jotka ovat yhteydessä Venäjään ja tarjoavat venäläisten omistamille yrityksille laajan pääsyn Euroopan markkinoille yritysostojen kautta.

Venäjän varat ulkomailla ovat arviolta 1000 mrd. dollarin suuruiset.Nämä merkittävät pääomavirrat luovat mahdollisen riippuvuuden laittomista varoista, joissa molemmat osapuolet hyötyvät. Laiton rahoitus, erityisesti rahanpesu, voi vahingoittaa kansallista turvallisuutta korruptoimalla hallituksen virkamiehiä, jotka voivat muuttaa politiikkaa, edistää pääomien vapaata liikkuvuutta tai vähentää seuraamusjärjestelmien tehokkuutta tai vääristää markkinoita ja toimialoja.

Taktiikat joilla poistetaan voitot veroviranomaisten ulottuvilta eivät välttämättä ole laittomia. Mutta pahan vaikutusvallan tapauksessa taktiikka on suunniteltu toimimaan juuri talouden harmaassa vyöhykkeessä. Yrityspalvelut auttavat tässä tehtävässä tarjoamalla monimutkaisen ekosysteemin eli rajat ylittäviä liiketoimia ja yritysrakenteita.

Tämäntyyppiset monimutkaiset ekosysteemit ovat kasvaneet kolmen viime vuosikymmenen aikana nopean globalisaation ja Venäjän syvällisen integroitumisen kautta globaaliin rahoitusjärjestelmään.

Vaikka Keski- ja Itä-Euroopan pääomavirrat ovat kasvanet merkittävästi, venäläiset yritykset ovat säilyttäneet suurimman osan varoistaan ​​ja varoistaan. Pelkästään Italiassa, Itävallassa ja Alankomaissa Venäjän ulkomaisten suorien sijoitusten varat ovat kasvaneet 5,4 mrd. € v. 2006 lähes 160 miljardiin euroon vuoden 2017 loppuun mennessä. Alankomaissa Venäjän yhtiöiden varat ovat nousseet 13,2 mrd. € v. 2007 noin 96 mrd. € v. 2017 mennessä muun muassa käyttämällä postilaatikkoyhtiöitä verotuksen optimointitarkoituksessa. Venäjän omaisuus oli siis noin 13% Alankomaiden bruttokansantuotteesta v. 2017, vaikka vain noin 20 000 ihmistä työskentelee venäläisissä yhtiöissä Alankomaissa.

On selvää, että monessa Itä-Euroopan maassa Venäjän taloudellinen hivutus on rankempaa. Esimerkiksi Makedoniassa Venäjä omistaa 70 000 isoa kiinteistökohdetta. Miten Venäjän laittoman rahan liikkeet voidaan estää? 

1) Luodaan Euroopan ja Pohjois-Amerikan yhteinen älykäs valvonta- ja tiedustelujärjestelmä rahoitusvirroille. Järjestelmällä on yhteinen tietokanta ja toimintakuva.

2) Nostetaan rahanpesu ensisijaiseksi uhaksi valtiontalouksille, yrityksille ja oikeuslaitoksille.

3) Uudistetaan ja lujitetaan EU:n terrorismin rahoituksen vastaista järjestelmää varmistamalla vahvempi koordinaatio Euroopan unionin ja kansallisten rahoitusmarkkinoiden valvojien sekä sekä Euroopan unionin ja kansallisen tiedustelun välille. 

4) Lisätään rahoituslaitoksiin kohdistuvia raportointi- ja itsevalvontavaatimuksia. 

5) Tehostetaan veropetosten seurantaa ja varojen takaisinperintää yli rajojen. Varastettujen varojen ja rikoshyödyn selvittäminen ja takavarikointi on keskeinen osa kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden, rahanpesun ja korruption torjumista.

6) Lisätään yrityspalvelujen valvontaa laittomassa rahoituksessa ja rahanpesutoiminnassa. Tunnistetaan Yhdysvaltojen, Kanadan että EU-maiden keskeisiä ja porsaanreikiä, jotka 
mahdollistavat rikosoikeudellisten seuraamusten kiertämisen.

7) Nopeutetaan EU:n laajuisen Magnitsky-lain sisällyttämistä jäsenmaiden lainsäädääntöön. 

8) EU:n on lopetettava ns. kultaisten viisumien myöntäminen erityisesti Kreikassa, Kyprosella ja Maltalla sekä muissa jäsenmaissa.

9) EU:n pitää yhdessä jäsenmaiden kanssa kehittää Venäjän tuonnin korvaavia energiaratkaisuja. 

Lähde: Center for Strategic and International Studies: The Kremlin Playbook 2