Green New Deal kummittelee joissakin puheenvuorossa Suomessakkn. Idea ei ole lähtöisin Suomesta vaan erilaisten vihreiden thinktankkien keskustelulistalla. Mitä sitten on Green New Deal? 

 

 

Ensinnäkin pyrkimyksenä on uudistaa kansainvälinen ja kansallinen rahoitusjärjestelmä. Tarkoituksena on estää pankkien tehokas rahanluontijärjestelmä rahoitusmarkkinoilla. Tämä saadaan aikaan vastimalla 100% pääomavaatimusta pankeilta. Käytännössä pankit muutettaisiin talletusten pitäjäksi. 

Toiseksi hylättäisiin kansantuote taloudellisen toiminnan mittarina ja muutettaisiin tekijöihin, jotka mittaavat yhteisöjen ja yksilöiden onnellisuutta ja hyvinvointia. Siihen, miten tällainen mittaristo kehitettäisiin, ei löydy vastausta. Onnellisuus ja hyvinvointi ovat subjektiivisia asioita.

Kolmanneksi luotaisiin perustulo ja/tai yleinen työpaikkatakuu. Ajatukseen liittyy 0-kasvu. Työpaikat olisivat mielekkäitä ja työllä toteutettaisiin perustarpeiden tyydytys.

Neljänneksi muutettaisiin poliittista järjestelmää niin, ettei yksityistä rahaa saisi käyttää puolueiden ja ehdokkaiden vaalikampanjassa. Raha ja politiikka erotetaan kuten myös kirkko valtiosta. 

Viidenneksi muutettaisiin tieto- ja viestintäteknologian ekosysteemiä niin, että sosiaalisen median tarkoituksena on lisätä solidaarisuutta ja kollektiivisuutta, että löytyy yhteinen pohja kehittää yhteiskuntaa.

Kuudenneksi vähennetään energian käyttöä ja materiaalista kulutusta tavoitteena vähentää inhimillistä kurjuutta ja sosiaalisia häiriöitä.

Kaikki tämä on oikeastaan tuttua vasemmistopuolueiden ja vihreiden ideologisesta pohdinnasta. Selvää on se, ettei green new deal taivu markkinataloudeksi. Talouskasvu käytännössä loppuisi. Green New Deal pysäyttäisi rahoitusmarkkinat ja pankkien toimlnnan. Työmarkkinoille luotaisiin työpaikkoja, joita ei välttämättä tarvita ja työ perustuisi peruselintarvikkeiden tuottamiseen. Tässä ei juurikaan tarvittaisi enää yliopistotason koulutusta. Tieto- ja viestintäjärjestelmiä voisi käyttää vain rakentavaan keskusteluun. Mielipiteen- ja sananvapauteen tulisi isoja säröjä. Perustuslaki pitäisi muuttaa. 

Mielestäni Green New Deal on selkeästi uusvasemmiston käsikassara. Green New Dealin mukaista systeemiä tuskin kukaan muu taho haluaa, vaikka ilmastonmuutoksen hillitseminen olisikin prioriteetissä ykkönen. Asia on niiin, että markkinatalouden pitää handlata ilmastonmuutos. Nyt tähän tärkeään asiaan halutasn liittää muita poliittisia tavoitteita, joka vain luo hajaannusta suhteellisen yksimieliseen rintamaan, joka haluaa hillitä ilmastonmuutosta.